Naujoji Kairė 95

Intelektualinis kairiosios pakraipos judėjimas

Archive for the ‘radikali kairė’ Category

GEGUŽĖS PIRMOSIOS MANIFESTAS: KVIEČIAME VISUOTINIAM STREIKUI!

Posted by Tomas Čiucelis - 1 gegužės, 2008

Manifestas originaliai paskelbtas www.anarchija.lt

Jau daugiau nei šimtmetį Gegužės Pirmąją viso pasaulio darbo žmonės švenčia savo šventę. Kartu su jais švenčia kairieji, anarchistai, socialistai, komunistai, aktyvistai ir revoliucionieriai, visi tie, kurie kovoja dėl politinio, ekonominio ir kultūrinio darbo žmonių išsilaisvinimo iš kapitalizmo vergijos, kuriems rūpi jų vienybė ir solidarumas.

Darbo žmonių šventė turi ilgą ir turiningą tradiciją. Pradėta švęsti Jungtinėse Valstijose, ilgainiui ji išplito visame pasaulyje. Darbo žmonės šią dieną rengia demonstracijas, reiškia nepasitenkinimą pasauline tvarka ir turtingųjų valdžia.

Per daugiau nei šimtą metų pasikeitė pasaulis, išaugo ne tik žmonių sąmoningumas, bet ir kapitalistinė bei valstybinė prievarta, ji įgavo naujas formas. Dominuojančias pramonės pozicijas ekonominėje sistemoje užėmė gerokai komplikuotesnė paslaugų rinka. Dirbantieji labai dažnai praranda garantijas dėl darbo, jų sluoksnius papildė kūrybingi menininkai, daug pasaulio matę imigrantai. Jų tarpusavio ryšius ir solidarumą stiprina naujausios technologijos, alternatyvi žiniasklaida. Kovingo proletariato struktūras pakeitė kūrybingi prekariato tinklai, kurie jau beveik du dešimtmečius rengia demonstracijas Europoje ir visame pasaulyje.

Šiemet darbo žmonių situacija itin pablogėjo dėl visą pasaulį apėmusios ekonominės krizės. Į ją mus nuvedė nesibaigiantys imperialistiniai karai, manipuliacijos žemės turtais, kurie priklauso mums visiems, ir besaikis didžiųjų korporacijų godulys. Visame pasaulyje milžiniškais tempais auga infliacija, kyla kuro ir maisto produktų kainos. Pasauliui gresia badas ir skurdas. Todėl dirbantieji renkasi vienintelę veiksmingą kovos priemonę – streiką.

Lietuvoje ekonominė krizė yrač juntama. Kaip ant mielių kyla maisto, kuro kainos, mažus atlyginimus gaunantiems dirbantiesiems į akis ima žvelgti badas. Todėl Lietuvos darbo žmonės solidarizuojasi su bičiuliais iš viso pasaulio: streikuoja mokytojai, Vilniaus A. Mickevičiaus biblioteka paskelbta skurdo zona. Prekybos tinklų profsąjungų įsikūrimas – tai dar vienas ženklas, kad nebeįmanoma pakęsti kapitalistinės vergijos už centus, kad reikia vienytis ir kovoti kartu.

Mes, Lietuvos aktyvistai, įsitikinę, kad streikas yra geras būdas priminti valdžiai ir verslo banginiams savo rūpesčius, priminti, kad žmonės yra išdidūs ir nelinkę nusileisti prievartai, ypač tada, kai neturi ko prarasti, išskyrus savo grandines. Todėl 2008 m. rudenį kviečiame įspėjamajam streikui visoje Lietuvoje, o situacijai nepagerėjus – visuotiniam Lietuvos dirbančiųjų streikui nuo 2009 sausio 1 d. Visuotinis streikas pasaulinės krizės akivaizdoje pademonstruotų ne tik darbo žmonių valią apsiginti patiems, bet atneštų ir socialinę revoliuciją, kurios metu mes nusikratytume valstybės ir rinkos kontrolės, atgautume laisvę, galimybę patiems tvarkytis savo reikalus.

Palaikome Lietuvos ir viso pasaulio darbo žmonių siekius ir siūlome organizuoti visuotinio streiko komitetus. Būkite išdidūs, siekite ekonominės gerovės ir laisvės. Tegyvuoja pasaulio darbininkų vienybė! Tegyvuoja socialinė revoliucija!

Posted in aktualijos, aktyvizmas, darbuotojų teisės, drąsa, kairė, pasipriešinimas priespaudai, pilietinė akcija, politika, radikali kairė, renginiai, streikas, Uncategorized | Su gaire: , , , | Leave a Comment »

Adam Curtis — išskirtinis standartas būsimai NK eseistikai!

Posted by Algis - 8 vasario, 2008

Adam CurtisJau anksčiau esu davęs nuorodą į šiuo metu intelektualiausio BBC tiriamosios žurnalistikos profesionalo Adam’o Curtis’o video-essė “League of Gentlemen“ (nesupainioti su komikų grupe) iš jo “Pandora’s Box“ serijos. Šiomis dienomis atsidėjęs peržiūrėjau jo naujesnes serijas — “Power of Nightmares/The Rise of Politics of Fear“ ir “The Trap/What Happened To Our Dream Of Freedom?“. Likau ne tik sužavėtas jo labai apgalvoto ir ilgalaikę perspektyvą dabartiniams pasaulio įvykiams suteikiančio ‘video-apmąstymų’ (ar ‘mąslių sapnų’?) stiliaus, bet ir aiškiai juntamo, lengvai ironiško, bet labai atsakingo rūpesčio suprasti ir atrasti alternatyvas tam, kas mus visus kamuoja, jausmo. Labiausiai mane sužavėjo “The Trap“ išvados, kurioms pritariu, kaip neo-jakobinas (jei yra neo-konservatorių, negali nebūti ir neo-jakobinų) — kad, priešingai Isaiah’os Berlin’o išvadoms apie pozityvią laisvę (kad ji neišvengiamai tampa kitų prievartinio, t.y. totalitarinio išlaisvinimo projektu), ji gali būti plėtojama asmens, grupių ar visuomenių gyvenime nuosekliai išvengiant drastiškų (t.y. “totalitarinių“) jos paradokso pasekmių. Mūsų ginčas dėl abortų tą labai gerai parodo: vertybinės nuostatos gyvenime reikalingos, bet jų negalime primesti kitiems, o tik savo pačių pavyzdžiu stengtis pademonstruoti (pirmiausiai sau patiems) jų projektuojamą “platesnę naudą“ ar “teisingumą“: naudą/teisingumą kartais gimdyti, o kartais nutraukti nėštumą nepaisant impulsų ar nuomonių.

Beje, jei jau ketiname reguliariai daryti NK podcasting‘ą, tai manau, dera lygiuotis į šias, Adamo sukurtas, aukštumas (nebūtinai naudojant tą pačią jojo archyvų lyginimo ir puošimo senų filmų ir reklamų ištraukomis techniką). Labiausiai gal man patinka tai, kad jis atsisakė to pseudo-obejktyvizmo, kur leidžiama nuobodžiai šnekėti visokiems ekspertams ir politikams stiliaus, taip įgrisusio šiuolaikinėje žiniasklaidoje.

Adamo Curtiso itin šviežią požiūrį į galimybes kūrybiškai naudotis internetu ir jo paties kūrybinius ketinimus skaitykite čia.

Ką Jūs apie tai manote?

P.S. radau ir Andriaus Bielskio žavėjimosi Curtis’u pėdsakų — “Power of Nightmares“ recenziją TSPMI “Politologijoje“, tikiuosi, autorius nesupyks, jei ją pridėsiu? A.Bielskis: VISUOTINĖ TERORIZMO GRĖSMĖ – DAR VIENAS AMERIKOS NEOKONSERVATORIŲ MITAS?

Posted in aktualijos, diskusijos, filosofija, komentarai, kultūra, Nuorodos, radikali kairė, viešoji erdvė | 1 Comment »

KVIETIMAS į Naujosios Kairės auditorijos viešą diskusiją

Posted by Tomas Čiucelis - 5 vasario, 2008

nk-logo-small.jpg

NK95 maloniai kviečia
į Naujosios kairės auditorijos viešą diskusiją,

kuri vyks 2008 m. vasario 7 dieną, ketvirtadienį, 19.00 val.

Café de Paris, Didžioji 1, Vilnius.

Tema:
Politinė kairė Lietuvoje: teorija ir praktika

Pranešėjas: Gintaras Mitrulevičius (Vilniaus Universitetas)
Moderuoja: Andrius Bielskis

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

Posted in aktualijos, aktyvizmas, diskusijos, kairė, naujienos, politika, radikali kairė | Leave a Comment »

Ar nedarbo auginimas didinant infliacija nėra klasių kovos požymis?

Posted by Algis - 31 sausio, 2008

Žemiau aptiksite gerą britų dokumentinį filmą apie ekonomikos “skatinimo“ ir “auginimo“ politikos nesėkmes Britanijoje pokario laikotarpiu (įskaitant garsųjį M.Theatcher valdymo laikotarpį). Vienas paskutinių komentarų (kukliai įvardintas ekonomikos eksperto kaip “reccuring nightmare I have“) labai geras: ar nebus buvę taip, kad neveiksmingas aukštų valdininkų (susijusių su kapitalizmo ir valdžios elitu šioje šalyje) anti-infliacinės politikos vykdymas (nors patarimai tikrai buvo itin kruopštūs ir racionalūs), tik paskatinęs hiperinfliaciją ir, M.Friedmano teigimu, būtent dėl to skatinęs aukštą nedarbo lygį buvo skirtas “darbo jėgos“ politiniam (o vadinasi ir socialiniam bei ekonominiam) silpninimui ir didesniam, spekuliaciniam super-kapitalo pasipelnymui?

Verta pasižiūrėti šį valandos trukmės video prieš apmąstant dabarintės ekonominės krizės lėtą pradžią ir užduoti sau tą patį klausimą :).


Na, kas labiausiai Jums čia patiko?

Posted in komentarai, politika, radikali kairė | Su gaire: , , , , | Leave a Comment »