Naujoji Kairė 95

Intelektualinis kairiosios pakraipos judėjimas

Populism as a Spectre of Democracy

Posted by karlas - 31 sausio, 2008

Populism as a Spectre of Democracy:

http://arditi.googlepages.com/ArditiPopulism.pdf

Posted in aktualijos | Leave a Comment »

Ar nedarbo auginimas didinant infliacija nėra klasių kovos požymis?

Posted by Algis - 31 sausio, 2008

Žemiau aptiksite gerą britų dokumentinį filmą apie ekonomikos “skatinimo“ ir “auginimo“ politikos nesėkmes Britanijoje pokario laikotarpiu (įskaitant garsųjį M.Theatcher valdymo laikotarpį). Vienas paskutinių komentarų (kukliai įvardintas ekonomikos eksperto kaip “reccuring nightmare I have“) labai geras: ar nebus buvę taip, kad neveiksmingas aukštų valdininkų (susijusių su kapitalizmo ir valdžios elitu šioje šalyje) anti-infliacinės politikos vykdymas (nors patarimai tikrai buvo itin kruopštūs ir racionalūs), tik paskatinęs hiperinfliaciją ir, M.Friedmano teigimu, būtent dėl to skatinęs aukštą nedarbo lygį buvo skirtas “darbo jėgos“ politiniam (o vadinasi ir socialiniam bei ekonominiam) silpninimui ir didesniam, spekuliaciniam super-kapitalo pasipelnymui?

Verta pasižiūrėti šį valandos trukmės video prieš apmąstant dabarintės ekonominės krizės lėtą pradžią ir užduoti sau tą patį klausimą :).


Na, kas labiausiai Jums čia patiko?

Posted in komentarai, politika, radikali kairė | Su gaire: , , , , | Leave a Comment »

Naujoji Kairė 95: manifestas

Posted by Tomas Čiucelis - 29 sausio, 2008

nk-logo-small.jpgAtėjo laikas Lietuvoje kurti alternatyvią politiką. Būtent politiką, o ne pilietiškumą, nes pastarasis per keletą metų Lietuvoje patyrė moralinę ir politinę infliaciją. Kalbėti apie pilietiškumą nieko nedarant tiesiog neleidžia orumas ir sąžinė. Naujoji kairė 95 – tai alternatyvios moralinės ir intelektualinės laikysenos suvienytas naujos kartos žmonių sąjūdis, kuris pirmiausia taikosi į žmonių įsitikinimus bei jais grindžiamą praktiką, o taip pat siekia socialinio teisingumo, kurio šiandien taip trūksta Lietuvoje. Skaičius 95 nėra atsitiktinis. Naujosios kairės sąjūdžio ketinimas yra 95, o ne 45 tezės, kurias taip ryžtingai 1517 metais Martinas Liuteris prikalė prie Wittenbergo bažnyčios durų. Skaityti pilną įrašą »

Posted in kairė | 5 Comments »

NK95 manifestas

Posted by Tomas Čiucelis - 29 sausio, 2008

Atėjo laikas Lietuvoje kurti alternatyvią politiką. Būtent politiką, o ne pilietiškumą, nes pastarasis per keletą metų Lietuvoje patyrė moralinę ir politinę infliaciją. Kalbėti apie pilietiškumą nieko nedarant tiesiog neleidžia orumas ir sąžinė. Naujoji kairė 95 – tai alternatyvios moralinės ir intelektualinės laikysenos suvienytas naujos kartos žmonių sąjūdis, kuris pirmiausia taikosi į žmonių įsitikinimus bei jais grindžiamą praktiką, o taip pat siekia socialinio teisingumo, kurio šiandien taip trūksta Lietuvoje. Skaičius 95 nėra atsitiktinis. Naujosios kairės sąjūdžio ketinimas yra 95, o ne 45 tezės, kurias taip ryžtingai 1517 metais Martinas Liuteris prikalė prie Wittenbergo bažnyčios durų.Tai taip pat nuoroda į danų režisieriaus Larso von Triero Dogma 95, kuri sutelkė komerciniam kinui besipriešinančius Europos režisierius. Tai nenoras taikstytis su iškreiptais galios santykiais bei sustabarėjusiomis institucijomis. O tai, kad tezių yra 45, byloja apie šio manifesto atvirumą – augant Naujosios kairės žmonių ratui ilgainiui gims likusios tezės. Naujoji kairė 95 – tai bet kokiam (ir visų pirma kairiajam) dogmatiškumui besipriešinantis, kritinio mąstymo bei ironijos reikšmę akcentuojantis etinis ir politinis sąjūdis, kuris aktyviai siekia keisti žmonių įsitikinimus, socialines praktikas bei politines ir kultūrines institucijas.

1. Naujoji kairė nėra dar viena politinė partija.
2. Naujoji kairė – tai Europos kairiąsias idėjas Lietuvoje atgaivinti siekiantis bendraminčių būrys.
3. Mus vienija socialinio teisingumo ir socialinės atsakomybės idėjos.
4. Būti kairiuoju nūdienos Lietuvoje reiškia drąsą, novatoriškumą ir gerą skonį.
5. Tikime, kad menas, mokslas ir reformuota akademija gali išgelbėti Lietuvą nuo kultūrinio provincialumo.
6. Mus juokina laisvosios rinkos fundamentalizmas, kuriam metame ideologinį ir teorinį iššūkį.
7. Išpažįstame visų žmonių lygias galimybes ir todėl esame pasiryžę kovoti už jas šiandieninėje Lietuvoje.
8. Tikime, kad Lietuva gali tapti civilizuotu kraštu, kuriame profesionalai, aukštos kvalifikacijos bei viešajam sektoriui atstovaujantys žmonės turi gyventi orų ir pasiturintį gyvenimą.
9. Mes nepritariame ksenofobijai, antisemitizmui, rasizmui, amžizmui ir neįgalizmui.
10. Seksizmui ir homofobijai skelbiame moralinį ir politinį karą.
11. Politinei bevalystei bei politikų tinginystei sakome „Ne!“
12. Privalo ateiti politiškai atsakinga, veikli bei viešajam interesui atstovaujanti nauja politikų karta.
13. Mums nepriimtina inertiška panieka skurstantiems.
14. Krikščioniškoji, judėjiškoji, budistinė, islamiškoji meilė ir rūpinimasis silpnaisiais bei vargstančiaisiais yra kairiosios vertybės.
15. Metame iššūkį bet kokiam norui krikščionybę bei kitas religijas sieti su reakcinga ar konservatyvia laikysena.
16. Netikime pasenusia ir per ilgai mūsų visuomenę moraliai šantažavusia priešprieša – dešinė vakarietiška patriotiška Lietuva prieš kairę prorusišką sovietinę Lietuvą.
17. Nuosekli kapitalizmo kritika nereiškia flirto su sovietine praeitimi.
18. Kritikuoti kapitalizmą juo labiau nereiškia pataikavimo Rusijai.
19. Mums nepriimtinos konspiracinės teorijos apie nuolatinę Rusijos grėsmę; Lietuvos santykiai su Rusija yra viena iš rimtų problemų, tačiau tai negali būti politinių pažiūrų ar politinės programos centras.
20. Verslas yra dinamiška visuomenės gerovę kurianti jėga, tačiau jis privalo būti grindžiamas socialinės atsakomybės bei socialinio teisingumo principais.
21. Bandymui privatizuoti ir užgrobti viešąsias erdves sakome griežtą „Ne“.
22. Net ir būdama Europos Sąjungos nare, Lietuva netaps civilizuota visuomene, kol pasiturintį gyvenimą gyvens tik mažuma.
23. Pasisakome už neatidėliotiną aukštojo mokslo ir sveikatos apsaugos sistemų reformavimą.
24. Klaniniai santykiai, skurdas, galios centralizacijos bei kolegų žeminimo politika universitetuose, poliklinikose bei ligoninėse turi būti pakeisti meritokratijos, demokratinio valdymo bei skaidrumo principais.
25. Turime visomis jėgomis priešintis viešajame ir privačiame sektoriuose dirbančių žmonių žeminimui.
26. Dabartinės medikų, policininkų ir socialinių darbuotojų algos – tai spjūvis į Lietuvos sveikatos apsaugą, teisėsaugą ir socialinę politiką.
27. Mokytojų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų viešajame sektoriuje dirbančiųjų interesams pirmiausia atstovauja politikai, todėl turime kovoti, kad politikai iš tikrųjų juos gintų.
28. Nedelsiant turi būti pradėtos Lietuvos viešojo sektoriaus reformos: viešųjų paslaugų plėtra ir jų kokybės didinimas neįmanomas be viešojo sektoriaus modernizavimo ir efektyvumo kėlimo.
29. Likimo valiai paliktas kapitalizmas atvedė Lietuvą į nelygių galimybių, tviskančio turto bei žeminančio skurdo kontrastą.
30. Politikos tikslas – priešintis kapitalizmo sukurtoms nelygioms galimybėms, socialinei atskirčiai bei hierarchiniams galios santykiams.
31. Pasipriešinimas kapitalizmui įmanomas ne nacionalizuojant privatų verslą, bet buriantis politiniam veiksmui, kurio tikslas – bendrasis gėris.
32. Priešinamės žmogaus gyvenimo privatizavimui bei žmonių susvetimėjimui, o sykiu materialistiniam kapitalizmo šantažui.
33. Politika kapitalizmo sąlygomis yra ir privalo išlikti pilietiniu pasipriešinimu gyvenimo atomizacijai, o ne ją skatinti.
34. Pokyčiai Lietuvos politikoje galimi tik žmonių sąmonėjimo bei socialinio bendradarbiavimo dėka.
35. Menas be kita ko yra ironiškas, šokiruojantis bei sutelkiantis, o ne fantasmagoriškai sureikšminantis savo „dvasingumą“.
36. Menas skatina išsilaisvinimą iš bet kokio dvasinio pavergimo bei ribotumo.
37. Metame iššūkį nejautrumo ir sėkmės ideologijai.
38. Didžiuojamės ne įgyta galia ir turtais, bet savo žmogiškumu, socialine atsakomybe bei pasiryžimu rūpintis kitais.
39. Profesinėms sąjungoms būtina pabusti iš snaudulio ir imtis aktyvių reformų.
40. Privalome burtis į profesines gildijas – tik taip įmanoma kolektyviai priešintis neteisėtam dirbančiųjų išnaudojimui.
41. Naujoji Kaire solidarizuojasi su bendraminčiais visoje Europos Sąjungoje ir siekia, kad Lietuva taptų patrauklia šalimi visiems, norintiems dirbti ir kurti.
42. Lietuvos plėtra turi remtis darnios raidos principais, o teisę į sveiką aplinką privalo turėti visi, net tik turtingieji.
43. Mes už darnią miestų plėtrą, už ekologišką žemdirbystę, už etišką prekybą ir už atsinaujinančius energijos šaltinius.
44. Naujoji kairė – tai ne vidurio kelias tarp socializmo ir kapitalizmo, bet sistemiškas priešinimasis socialinį teisingumą iškreipiančioms galios institucijoms.
45. Visi Lietuvos kairieji, vienykimės!

Pasirašė: Jolanta Aidukaitė, Rasa Baločkaitė, Andrius Bielskis, Putinas Bielskis, Martynas Budraitis, Linas Eriksonas, Kęstas Kirtiklis, Ervinas Koršunovas, Tadas Leončikas, Aušra Pažėraitė, Kasparas Pocius, Daiva Repečkaitė, Rasa Seibutytė, Andrius Smalinskas, Dalia Staponkutė, Inga Šniukaitė, Nida Vasiliauskaitė, Morta Vidūnaitė

Posted in | 1 Comment »

Apie

Posted by Tomas Čiucelis - 29 sausio, 2008

nk95-logo-small.jpgNaujoji kairė – tai nepolitinis intelektualinis kairiosios pakraipos judėjimas, propaguojantis minties laisvę ir dialogo galimybę. NK 95 blog’as skirtas nepriklausomai minčiai, intelektualinei ir kritinei šiandienos aktualijų analizei, komentarams, pastaboms ir viešoms diskusijoms. NK nariai čia dalinasi savo pastabomis, įžvalgomis ir interneto erdvėje aptiktais vertingais (teigiama ir neigiama prasme) ištekliais.

Posted in | 2 Comments »